Hinnasto

TILAAA KIVAQ W -KYSELYN ITSE

Kun tilaat itse KivaQ W -kyselyn, hinta koostuu perusmaksusta ja vastaajamaksuista. Perusmaksu määräytyy vastaajien ja lisäkysymysten lukumäärän perusteella. Vastaajamaksu puolestaan määräytyy vastaajien lukumäärän perusteella. Kaikkiin hintoihin lisätään Suomessa alv 24 %.

Vastaajien lukumäärä 7 perus
kysymystä
1-3 Lisä
kysymystä
4-9 Lisä
kysymystä
10-20 Lisä
kysymystä
Vastaaja
maksu
<=50 66 € 132 € 209 € 297 € 6.60 €
51-250 121 € 187 € 264 € 352 € 5.50 €
251-500 506 € 572 € 649 € 737 € 3.96 €
501-1000 1111 € 1177 € 1254 € 1342 € 2.75 €
1001-2000 2211 € 2277 € 2354 € 2442 € 1.65 €
2001-10000 3311 € 3377 € 3454 € 3542 € 1.10  €
> 10000 8811 € 8877 € 8954 € 9042  € 0.55 €

Päivitetty 04.03.2023

Kyselyn kokonaishinta lasketaan kaavalla: perusmaksu + vastaajamaksu x vastaajien lukumäärä.

Hintaesimerkki 1.
Vastaajia on 65 ja lisäkysymyksiä 3
Hinta: perusmaksu 187,00€ + vastaajamaksu 5,50€ x 65
Yhteensä: 544,50€

Hintaesimerkki 2.
Vastaajia on 350 ja lisäkysymyksiä
Hinta: perusmaksu 649,00€ + vastaajamaksu 3,96€ x 350
Yhteensä: 2035,00€

 

TILAA KYSELYN HENKILÖSTÖTUTKIMUKSENA

”Olen tehnyt yhteistyötä KivaQ:n kanssa useita vuosia. Vaikutus omaan työhyvinvointiini on ollut positiivinenkoska tiedän että kyselyt tehdään ammattimaisesti asiantuntijoiden toimesta sovittujen aikataulujen mukaan ja olen pystynyt keskittymään kaikkiin muihin tehtäviini. Saan täydellisen analyysin toimenpide-ehdotuksineen, jotta voin keskittyä toimiin, joihin kyselyanalyysin perusteella pitäisi ryhtyä.”

Henkilöstöpäällikkö Agneta Wedenberg, Kristiinankaupungin kaupunki

KivaQ W -kyselyn tilaaminen meiltä henkilöstötutkimuksena on helppo ja joustava vaihtoehto, joka säästää aikaa.

TILATA HENKILÖSTÖTUTKIMUKSENNE MEILTÄ TARKOITTAA:

  • ensimmäinen kokous (1h), jossa suunnittelemme kyselyn yksityiskohdat, kuten organisaatiokaavio, aikataulu sekä selvitämme mahdollisten räätälöityjen kysymysten tarpeen (enintään 3).
  • kyselyn rakentaminen KivaQ:n ohjelmistolla.
  • että lähetämme kyselytulosten kirjautumistiedot sovitulle yhteyshenkilölle organisaatiossanne.
  • Analyysi: vastausten jakauma, ristiintauluko ja vertailut (toimialat, osastot ja saatavilla olevat aikaisemmat KivaQ W kyselytulokset), mahdollisten avointen vastausten kategorisointi.
  • että annamme toimenpidesuosituksia perustuen kyselytuloksiinne.
  • että saatte tulokset .pdf- ja/tai PowerPoint-muodossa.
  • että esitämme henkilöstötutkimuksen teidän johdolle (2h) ja henkilöstöllenne (1h).
Vastaajien määrä Yleinen vastauslinkki Yksilölliset vastauslinkit
<=20 1900 € 2100 €
21 – 50 3250 € 3500 €
51 – 100 3900 € 4250 €
101 – 200 4900 € 5400 €
201 -300 5500 € 6050 €
301 – 400 6100 € 6700 €
401 – 500 6700 € 7350 €
> 500 Pyydä tarjous Pyydä tarjous

Kaikkiin hintoihin lisätään Suomessa alv 24 % ja Suomen ulkopuolella voimassa olevien verosääntöjen mukaan.

Huomaa: Matkakulut eivät sisälly hintoihin.

Haluatko tilata henkilöstötutkimuksen? Voit olla meihin suoraan yhteydessä, katso yhteystiedot.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _