Miksi lyhyt henkilöstökysely ja globaalit kysymykset

Henkilöstökyselyt muuttuivat pitkiksi, kun ICT mahdollisti sen pari vuosikymmentä sitten. Kyselyn pituus oli ainakin osasyy siihen, että vastausprosentit vuosien varrella laskivat. Tilalle on nyt tullut laaja kirjo erilaisia henkilöstökyselyjä, joista osa erittäin lyhyitä pulssikyselyitä. Mikään kysely ei ole se ainoa oikea joka tilanteeseen, joten räätälöintiä tarvitaan usein. On syytä muistaa, että pelkkä kysely on ainoastaan alkusoitto vaikkakin tärkeä sellainen. Kyselyn tuloksen perusteella toteutetut konkreettiset toimenpiteet ja seuranta ovat työhyvinvoinnin kehittämisen tärkein osa. Pelkkä kysely ilman muita toimenpiteitä voi jopa aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Perusongelma ei tänä päivänä kuitenkaan kovin usein ole tiedon puute tai rajallisuus vaan relevantin tiedon onkiminen valtavasta tietotulvasta.

KivaQn malli

KivaQ on jo pari vuosikymmentä sitten kehittänyt 7 globaalia (kokonaisuuksia mittaavia) vakiokysymystä sisältävän KivaQ W työhyvinvointikyselyn , joka on ollut laajassa käytössä ja vertailuaineistossa on 27 000 vastausta. Isomman organisaation henkilöstö jaetaan ryhmiin tarpeen mukaan. Lisäksi kyselyyn voi lisätä ad hoc kysymyksiä. Käyttäjät laativat yleensä 1-3 lisäkysymystä mutta melko usein pelkät vakiokysymykset riittävät. Miten voi olla niin että 7 kysymystä riittää, kun edelleen näkee tarjouspyyntöjä, jossa vaatimuksena esimerkiksi yli 50 kysymyksen kysely?

Kommunikatiivinen presentaatio

Lyhyen kyselyn tehokkuus/vaikuttavuus perustuu kohderyhmän kanssa toteutettuun tulosten vuorovaikutteiseen esittelyyn ja sen yhteydessä käytyyn avoimeen keskusteluun tulkinnasta sekä organisaatio/osasto- että tiimitasolla. Mikäli käytetään pitkää kyselyä, jossa runsaasti spesifisiä kysymyksiä jää usein vuorovaikutus vähemmälle ja johtopäätökset tehdään suoraan kyselyn numeerisesta tuloksesta. Silloin on suuri vaara, että spesifisten kysymysten joukosta erottuu kysymys, jonka tulos on huono, mutta jonka aiheeseen puuttuminen ei vaikuta kovin paljon työhyvinvointiin.

Kannattaa siis kokeilla lyhyttä henkilöstökyselyä, ellei ole sitä jo tehnyt.

#henkilöstökysely #pulssikysely #lyhyt #globaali #vertailuaineisto #työhyvinvointi #johtaminen #itseohjautuvatorganisaatiot