KivaQ Leadership

Hyvä johtaminen on työhyvivoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. KivaQ Leadership (ent. Metal Age Leadership) on johtamisen kehittämiseen tarkoitettu menetelmä, joka ei etsi ja priorisoi muita kehittämiskohteita, vaan keskittyy suoraan työtiimin lähijohtamisen ja itsensä johtamisen kehittämiseen.

KivaQ Leadership sopii työtiimeille, jotka kokevat, että juuri johtamisen kehittäminen parantaisi työhyvinvointia. Se sopii käytettäväksi yksinään, mutta se on erinomainen lisä myös KivaQ Total -workshopiin, jos johtaminen jää muiden kehittämiskohteiden varjoon eikä työyhteisö esimiehen läsnä ollessa uskalla nostaa johtamista esille.

KivaQ Leadership vaatii esimieheltä tervettä itsetuntoa ja uskallusta sekä aitoa halua kehittyä hyväksi johtajaksi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _