Positiivisiä työhyvinvoinnin kehittämisen pitkäaikaisvaikutuksia

Uusi tutkimus todisti: Ahvenanmaan hyvinvointialueen (ÅHS) KivaQ-menetelmällä toteutetulla hankkeella oli positiivinen työhyvinvoinnin pitkäaikaisvaikutus (4 vuotta).

Tausta
Työhyvinvointihankkeita tehdään työpaikoilla paljon, mutta pitkäaikaisvaikutuksista tiedetään hyvin vähän.
Ahvenanmaalla on toiminut hyvinvointialue ÅHS jo vuodesta 1994. Alue on pieni ja henkilöstön määrä on n. 1000 henkilöä Välkommen till ÅHS | Ålands hälso- och sjukvård. KivaQ Oy Ab on työhyvinvoinnin kehittämiseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 2002 KivaQ | Työhyvinvointi | Työhyvinvoinnin kehitys ja asiantuntijayritys.
KivaQ menetelmällä (kysely ja workshop) on saavutettu hyviä tuloksia mm Raaseporin kaupungin FEELIT-hankkeessa 2011-2013. Hankkeen jälkeen vuonna 2015 kaupungin koko henkilöstö vastasi KivaQ W kyselyyn. Workshopeihin osallistuneiden työhyvinvoinnin kehitys oli selkeästi parempi verrattuna ei osallistuneiden kehitykseen (Kuva 1).

Kuva 1. Raaseporin kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin kehitys FEELIT-hankkeen jälkeen.

Hanke
ÅHS käynnisti vuonna 2017 työhyvinvoinnin kehittämishankkeen KivaQ-menetelmällä. ÅHS:n 8 yksikköä osallistui workshoptoimintaan ja muut 39 yksikköä muodosti vertailuryhmän. Koko henkilöstö vastasi KivaQ W työhyvinvointikyselyyn ennen hankkeen alkua 2017 sekä kahden vuoden jälkeen 2019 ja neljän vuoden jälkeen 2021.

Tulos
Interventioyksiköiden työhyvinvointi KivaQ W indeksillä mitattuna oli hankkeen alussa 6,87 (asteikko 1-10) eli merkitsevästi alempi kuin kontrolliyksiköiden 7,75. Kahden vuoden päästä interventioyksiköiden työhyvinvointi oli parantunut alkutilanteesta merkitsevästi 7,52, ja ne pitivät tuloksensa neljänkin vuoden kohdalla 7,44. Kontrolliryhmillä tilastollisesti merkitsevää muutosta ei ollut. Kuva 2.

Kuva 2. KivaQ W indeksin kehitys

 

Kuvassa 3 on mukana ainoastaan lähtötaso verrattuna pitkäaikaistulokseen nejän vuoden jälkeen.

Kuva 3. Interventioyksiköiden (8kpl) ja kontrolliyksiköiden (39 kpl) vertailu. Kuvassa verrataan lähtötasoa pitkäaikaistulokseen neljän vuoden jälkeen.

Koko raportti ladattavissa tästä Microsoft Word – TSR hankeraportti – KivaQ-menetelmä Työhyvinvointihankkeen pitkäaikaisvaikutukset kunnallisessa terveydenhuoltoyksikössä 30.03.2022.docx

Johtopäätös
Tämä hanke osoittaa, että positiivisiä työhyvinvoinnin kehittämisen pitkäaikaisvaikutuksia voidaan saavuttaa menetelmällä, joka strukturoidusti osallistaa henkilöstön sekä suunnitteluun, toteutukseen että seurantaan, kehittää työtä konkreettisesti työpaikan tarpeiden mukaan ja johon ylin johto on näkyvästi sitoutunut.
Mikäli haluatte toteuttaa samankaltaista hanketta yhteistyössä KivaQn kanssa niin ottaakaa yhteyttä info@kivaq.fi