KivaQ fasilittaattorikoulutus järjestetään Vaasassa 22.8.2019 (ruotsiksi)

Välkommen på KivaQ:s facilitatorutbildning i Vasa torsdag 22.8.2019 klockan 8.30-16

”Jag har jobbat med KivaQ-metoden aktivt i några år och är imponerad över hur metoden alltid fungerar. Grupperna fokuserar på det väsentliga och har omedelbar nytta av de egenhändigt framarbetade resultaten.” KivaQ facilitator

Om du tror på teamets potential där individerna själva tar ett större ansvar för det egna arbetsvälbefinnandet så är denna utbildning just för dig!
KivaQ är en enkel och förmånlig metod för att utveckla arbetsvälbefinnande så väl inom den offentliga som privata sektorn. Genom att delta i denna en-dags utbildning så lär du dig hur du använder KivaQ W enkäten samt faciliterar en KivaQ utvecklingsworkshop. Efter genomförd utbildning så kan du använda KivaQ metoden utan licensavgifter, och du kan arbeta med metoden fritt inom ditt eget arbete. Enkäten beställs snabbt och lätt via KivaQ:s webbsida. KivaQs kunder finns runt hela Finland och huvudkontoret ligger i Dalsbruk.

Utbildningen riktar sig till:
– HR-experter eller chefer som vill ha nya konkreta metoder för att utveckla arbetsvälbefinnande inom den egna organisationen.
– Konsulter som vill utveckla sin affärsverksamhet, få nya kunder och öka omsättningen och sitt ekonomiska resultat.

Som utbildare fungerar företagsläkare Ove Näsman samt magister i utvecklingspsykologi Sabina Simola-Ström.

Varmt välkomna med!