Vastuu tiimeille

Vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä delegoitava enemmän tiimeille

Kun pari vuosikymmentä sitten työterveyslääkärin päässä syntyi ajatus lyhyestä KivaQ W työhyvinvointikyselystä ja tiimeille sopivasta workshopstruktuurista oli syy hyvin käytännöllinen. Olin huomannut, että yksittäisten työntekijöiden työhyvinvointi oli parhaalla tasolla hyvin toimivissa tiimeissä. Tiimeihin piti siis panostaa enemmän.

Näin syntyi työhyvinvoinnin kehittämismenetelmä käytännön tarpeesta unohtamatta tieteelliset viitekehykset. Tänään uskallammekin väittää, että KivaQ menetelmä on sekä tieteellisesti että käytännössä todistettu auttavan organisaatiota ja sen henkilöstöä kohti yhä toimivampia työyhteisöjä sekä parempaa työhyvinvointia, kokonaistuottavuutta ja kannattavuutta. Kiitos tästä lankeaa kaikille yhteiskumppaneille mm Guy Ahoselle sekä asiantuntijaryhmä Neliapilan professoreille (Juhani Ilmarinen, Veikko Louhevaara, Pekka Huuhtanen).

Uskaltaako HR siirtää vastuun työhyvinvoinnista enemmän tiimeille?

Tutkimuksista tiedämme, että työhyvinvointi on keskimäärin paremmalla tasolla pienissä yrityksissä, joissa on usein vain yksi tiimi. Kokemuksemme mukaan suuremmassakin organisaatiossa on mahdollista suunnata työhyvinvoinnin kehittämistoiminta tiimitasolle, jossa jokapäiväinen työhyvinvointi käytännössä syntyy työkavereiden ja lähiesihenkilön yhteistyönä. Käytännössä isommassa organisaatiossa HR ehkä ei ole edes ajatellut mahdollisuutta siirtää vastuuta esimerkiksi henkilöstökyselyn analysoinnista tiimeille?

Avoimuutta arvostetaan työpaikalla

Kemiönsaaren kunnassa teimme melko radikaalin kokeilun vuosina 2016 ja 2017. Jokainen työntekijä sai kyselykoodin ja salasanan, joiden avulla pääsi analysoimaan koko kunnan henkilöstökyselyn tuloksia.  Tulos yllätti meidät. Vastaajista 27,6% ilmoitti, että oli vuonna 2016 käyttänyt mahdollisuutta analysoida kyselyä. Vastaajista 69,2% piti avointa kyselyä hyvänä tai erittäin hyvänä vaikka siis vain 27,6% oli käyttänyt mahdollisuutta. Jo tunne avoimuudesta koettiin siis positiiviseksi. Ainoastaan 1,5% piti avoimuutta huonona tai erittäin huonona.  29,3% ei ottanut kantaa avoimuuteen. Tulos viittaa siihen, että olemme ehkä turhan hienovaraisia kertoessamme henkilöstökyselyn tuloksista. Pitäisikö suuremman organisaation HR:n tulevaisuudessa delegoida vielä enemmän osastoille ja jopa tiimeille?

KivaQn mielestä kannattaa isommassakin organisaatiossa asteittain aktivoida tiimejä

Askel 1.

Ensimmäinen KivaQ W kysely tilataan konsulttipalveluna (suunnittelu, kyselyn laatiminen mahdollisine lisäkysymyksineen, analysointi, tulosten esittely). Luottamus on yleensä henkilöstön keskuudessa suurempi, mikäli tulosten esittely ja tulkinta tapahtuu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Suuremman organisaation henkilöstöjako saa olla ensimmäisellä kerralla melko karkea (osastotaso). Näin nimettömyys on taattu ja luottamus kyselyyn hyvä. Työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet laaditaan pääasiassa organisaatio/osastotasolle.

Askel 2.

Seuraavan kyselyn voi työpaikka itse tilata konsultoiden KivaQn asiantuntijaa. Hierarkkinen henkilöstöjako tiimitasolle asti (tätä henkilöstö itse usein ehdottaa ensimmäisen kyselyn tulosten esittelyn yhteydessä). Koko organisaation kyselytulosten analysointi ja esittely työpaikan HR:n toimesta tai yhdessä KivaQn asiantuntijan kanssa. Osasto/tiimikohtaisten salasanojen luovuttaminen esihenkilöille, jotka pääsevät tutkimaan tarkemmin oman työyhteisön tuloksia yhdessä henkilöstönsä kanssa. Organisaation HR (mahdollisesti yhdessä KivaQn asiantuntijan kanssa) kouluttaa esihenkilöt analysoimaan ja esittämään tuloksia järkevällä tavalla. Työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet laaditaan osasto/tiimitasolle.

Askel 3.

Työpaikka (HR) tilaa täysin itsenäisesti kyselyn verkosta ja konsultoi vain tarvittaessa KivaQn asiantuntijaa. Tiimit ovat tulleet sinuksi kyselyn kanssa ja voivat itsekin tilata kyselyitä, mikäli haluavat välimittauksia, jos koko organisaation kyselyiden väli on tiimin kannalta liian pitkä. Näin vastuu työhyvinvoinnista on suureksi osaksi siirtynyt tiimitasolle, jossa jokapäiväinen työhyvinvointi syntyy ja kehittyy.

 

#työhyvinvointi #kehittäminen #tiimi #delegointi #vastuu #johtaminen