Pandemi, arbetsvälbefinnande och skräddarsytt distansarbete för framtidens arbetsplatser

På de flesta arbetsplatser har man under pandemin kartlagt arbetsvälbefinnandet och funderat på modeller för distansarbete efter pandemin. Om detta inte är gjort så nu är det hög tid att göra det. Här är en snabb, kort och förmånlig personalenkät med KivaQ W arbetsvälbefinnandeenkäten som bas, vilket möjliggör jämförelse med det stora referensmaterialet med över 30 000 svar.

Ett bra sätt att gå framåt då man planerar framtidens när- och distansarbete är att diskutera saken öppet. Det är viktigt att få acceptans bland hela personalen att det finns arbeten, som inte kan utföras på distans, men att detta inte får begränsa de övriga anställdas möjlighet till distansarbete. En anonym enkät för hela organisationen är ett bra sätt att få en allmän uppfattning om personalens åsikt om det optimala arbetssättet.

Efter detta fortsätter varje team diskutera och uppgör ramar för distansarbetet med målet att teamets arbetsresultat skall vara så bra som möjligt. Slutligen görs individuella lösningar för varje anställd. Om man förfar öppet på detta sätt är resultatet ett gott arbetsvälbefinnande, produktiva individer och team samt bra lönsamhet (effektivitet för den offentliga sektorn).

KivaQ donerar 15% av inkomsten för denna enkät under våren 2021 till Kimitoöns kommun för utveckling av mindrebemedlade barns och ungdomars motionsmöjlighet.

Prislista

KivaQ R&C enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal
respondenter
13 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<= 50 60 € 120 € 190 € 270 € 6.00 €
51-250 110 € 170 € 240 € 320 € 5.00 €
251-500 460 € 520 € 590 € 670 € 3.60 €
501-1000 1010 € 1070 € 1140 € 1220 € 2.50 €
1001-2000 2010 € 2070 € 2140 € 2220 € 1.50 €
2001-10000 3010 € 3070 € 3140 € 3220 € 1.00 €
> 10000 8010 € 8070 € 8140 € 8220 € 0.50 €

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + avgift/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 170 + avgift/respondent 5.00 x 65
Sammanlagt: 495 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 590 + avgift/respondent 3.60 x 350
Sammanlagt: 1850€

 

Enkätens pris som konsulttjänst

Typ av svarslänk <= 50
respondenter
51 – 100
respondenter
101 – 250
respondenter
251 – 500
respondenter
> 500
respondenter

Allmän svarslänk

Unika svarslänkar

3100 €

3400 €

3700 €

4100 €

4800 €

5300 €

6100 €

6700 €

Be om offert

Be om offert

I Finland läggs 24 % moms på alla priser och utanför Finland enligt gällande skatteregler.

När du beställer din enkät som ett konsultuppdrag av KivaQ, så fixar vi:

  • Ett första möte (1h) för att planera enkät detaljer och kommer överens om procedurer för nästa steg.
  • Klargör behovet och målet att inkludera upp till 3 valfria tilläggsfrågor.
  • Konstruktion av enkäten med KivaQs exklusiva programvara.
  • Unik konsultation med KivaQ-experter med mer än 50 års kombinerad erfarenhet av arbetsvälbefinnande
  • Inloggningsuppgifter till enkätresultatet till överenskommen kontaktperson hos kunden
  • Analys: fördelning av svar, korstabelleringar och jämförelser (branscher, avdelningar och tillgängliga tidigare enkätresultat)
  • Rekommendationer till konkreta åtgärder baserat på ert enkätresultat
  • En rapport i .pdf- och/eller PowerPoint-format baserat på analysen.
  • Presentationer av resultatet för kundens ledning (2h) och personal (1h)

Obs: Resekostnader exkluderade i alla priser.

Vill du beställa en KivaQ R&C enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _