Pandemi, arbetsvälbefinnande och skräddarsytt distansarbete för framtidens arbetsplatser

På de flesta arbetsplatser har man under pandemin kartlagt arbetsvälbefinnandet och funderat på modeller för distansarbete efter pandemin. Om detta inte är gjort så nu är det hög tid att göra det. Här är en snabb, kort och förmånlig personalenkät med KivaQ W arbetsvälbefinnandeenkäten som bas, vilket möjliggör jämförelse med det stora referensmaterialet med över 30 000 svar.

Ett bra sätt att gå framåt då man planerar framtidens när- och distansarbete är att diskutera saken öppet. Det är viktigt att få acceptans bland hela personalen att det finns arbeten, som inte kan utföras på distans, men att detta inte får begränsa de övriga anställdas möjlighet till distansarbete. En anonym enkät för hela organisationen är ett bra sätt att få en allmän uppfattning om personalens åsikt om det optimala arbetssättet.

Efter detta fortsätter varje team diskutera och uppgör ramar för distansarbetet med målet att teamets arbetsresultat skall vara så bra som möjligt. Slutligen görs individuella lösningar för varje anställd. Om man förfar öppet på detta sätt är resultatet ett gott arbetsvälbefinnande, produktiva individer och team samt bra lönsamhet (effektivitet för den offentliga sektorn).

KivaQ donerar 15% av inkomsten för denna enkät under våren 2021 till Kimitoöns kommun för utveckling av mindrebemedlade barns och ungdomars motionsmöjlighet.

Prislista

KivaQ R&C enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal
respondenter
13 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<= 50 60 € 120 € 190 € 270 € 6.00 €
51-250 110 € 170 € 240 € 320 € 5.00 €
251-500 460 € 520 € 590 € 670 € 3.60 €
501-1000 1010 € 1070 € 1140 € 1220 € 2.50 €
1001-2000 2010 € 2070 € 2140 € 2220 € 1.50 €
2001-10000 3010 € 3070 € 3140 € 3220 € 1.00 €
> 10000 8010 € 8070 € 8140 € 8220 € 0.50 €

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + avgift/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 170 + avgift/respondent 5.00 x 65
Sammanlagt: 495 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 590 + avgift/respondent 3.60 x 350
Sammanlagt: 1850€

 

Enkätens pris som konsulttjänst i Finland

Region <= 50
respondenter
51 – 100
respondenter
101 – 250
respondenter
251 – 500
respondenter
> 500
respondenter
Åbo, Tammerfors,Heinola,Kouvola

Med unika svarslänkar

2800 €

3100 €

3400 €

3800 €

4500 €

5000 €

5800 €

6400 €

Be om offert

Be om offert

Övriga Finland

Med unika svarslänkar

3100 €

3400 €

3700 €

4100 €

4800 €

5300 €

6100 €

6700 €

Be om offert

Be om offert

Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

I totalpriset för enkäten som konsulttjänst ingår:

• planering av enkäten i samråd med kunden
• uppgörande av enkäten
• 1-3 tilläggsfrågor
• leverans av enkätkod till kundens kontaktperson
• analys av resultaten
• förslag till åtgärder på basen av enkätresultatet
• presentation av resultaten för kundorganisationens ledningsgrupp (2h) och personal (1h) på distans via Teams/Zoom

Vill du beställa en KivaQ R&C enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _