Pandemi, arbetsvälbefinnande och skräddarsytt distansarbete för framtidens arbetsplatser

På de flesta arbetsplatser har man under pandemin kartlagt arbetsvälbefinnandet och funderat på modeller för distansarbete efter pandemin. Om detta inte är gjort så nu är det hög tid att göra det. Här är en snabb, kort och förmånlig personalenkät med KivaQ W arbetsvälbefinnandeenkäten som bas, vilket möjliggör jämförelse med det stora referensmaterialet med över 30 000 svar.

Ett bra sätt att gå framåt då man planerar framtidens när- och distansarbete är att diskutera saken öppet. Det är viktigt att få acceptans bland hela personalen att det finns arbeten, som inte kan utföras på distans, men att detta inte får begränsa de övriga anställdas möjlighet till distansarbete. En anonym enkät för hela organisationen är ett bra sätt att få en allmän uppfattning om personalens åsikt om det optimala arbetssättet.

Efter detta fortsätter varje team diskutera och uppgör ramar för distansarbetet med målet att teamets arbetsresultat skall vara så bra som möjligt. Slutligen görs individuella lösningar för varje anställd. Om man förfar öppet på detta sätt är resultatet ett gott arbetsvälbefinnande, produktiva individer och team samt bra lönsamhet (effektivitet för den offentliga sektorn).

KivaQ donerar 15% av inkomsten för denna enkät under våren 2021 till Kimitoöns kommun för utveckling av mindrebemedlade barns och ungdomars motionsmöjlighet.

Prislista

KivaQ R&C enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal respondenter 13 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<=50 66 € 132 € 209 € 297 € 6.60 €
51-250 121 € 187 € 264 € 352 € 5.50 €
251-500 506 € 572 € 649 € 737 € 3.96 €
501-1000 1111 € 1177 € 1254 € 1342 € 2.75 €
1001-2000 2211 € 2277 € 2354 € 2442 € 1.65 €
2001-10000 3311 € 3377 € 3454 € 3542 € 1.10  €
> 10000 8811 € 8877 € 8954 € 9042  € 0.55 €

Uppdaterad 04.03.2023

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + pris/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 187,00€ + avgift/respondent 5,50€ x 65
Sammanlagt: 544,50 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 649,00€ + avgift/respondent 3,96€ x 350
Sammanlagt: 2035,00€

Enkätens pris som konsulttjänst

Antal respondenter Allmän svarslänk Unika svarslänkar
<=20 1900 € 2100 €
21 – 50 3250 € 3500 €
51 – 100 3900 € 4250 €
101 – 200 4900 € 5400 €
201 -300 5500 € 6050 €
301 – 400 6100 € 6700 €
401 – 500 6700 € 7350 €
> 500 Be om offert Be om offert

I Finland läggs 24 % moms på alla priser och utanför Finland enligt gällande skatteregler.

När du beställer din enkät som ett konsultuppdrag av KivaQ, så fixar vi:

  • Ett första möte (1h) för att planera enkät detaljer och kommer överens om procedurer för nästa steg.
  • Klargör behovet och målet att inkludera upp till 3 valfria tilläggsfrågor.
  • Konstruktion av enkäten med KivaQs exklusiva programvara.
  • Inloggningsuppgifter till enkätresultatet till överenskommen kontaktperson hos kunden
  • Analys: fördelning av svar, korstabelleringar och jämförelser (branscher, avdelningar och tillgängliga tidigare enkätresultat)
  • Rekommendationer till konkreta åtgärder baserat på ert enkätresultat
  • En rapport i .pdf- och/eller PowerPoint-format baserat på analysen.
  • Presentationer av resultatet för kundens ledning (2h) och personal (1h)

Obs: Resekostnader exkluderade i alla priser.

Vill du beställa en KivaQ R&C enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _