KivaM monikäyttökysely

KivaM-monikäyttökyselyn avulla voit nopeasti, helposti ja edullisesti tilata verkkokyselyn mihin tarkoitukseen tahansa. Tilaaja laatii itse kaikki kysymykset (korkeintaan 50 kysymystä). Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat vapaa vastauskenttä, kyllä/ei, vastausvaihtoehdot asteikolla 1 – 10 tai monivalinta.

Vastaajat voidaan tarvittaessa jakaa sukupuolen ja iän perusteella sekä 10 muun vapaavalintaisen kriteerin mukaan.

KivaM-kyselyn analysointiohjelma mahdollistaa tulosten tarkastelun sekä numeraalisesti että graafisesti. Lisäksi analysoija voi tehdä nopeita, online ristiintaulukointeja.

KivaM-kysely käyttää samaa ohjelma-alustaa kuin KivaQ-työhyvinvointikysely.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _