Vastausprosenttitakuu

KivaQ W-kysely on ainoa työhyvinvointikysely, jossa on vastausprosenttitakuu. Jos yrityksessä noudatetaan alla olevia ohjeita, mutta vastausprosentti jää alle 60, saatte rahat takaisin.

Lisäkysymykset

1. Lisätkää lisäkysymyksiä ainoastaan silloin, jos ne tuovat konkreettista lisäarvoa (ts. voivat johtaa toimenpiteisiin). Kyselyä ei tulisi pidentää perustelulla: ”Kun nyt kerran tehdään kysely, niin kysytään tätäkin”.

2. Jos teette lisäkysymyksiä, lisätkää myös yksi kysymys koskien jotakin ajankohtaista (esim. joulujuhlia tms.), joka voisi kiinnostaa suurinta osaa kohderyhmää. Tiedottakaa tästä lisäkysymyksestä etukäteen, esim. muun tiedotuksen yhteydessä tai kyselyn saatekirjeessä.

Henkilöstön jakaminen ryhmiin

3. Jos isompana organisaationa jaatte henkilöstönne ryhmiin, se tulee tehdä niin, että vastaaja voi varmistua anonymiteetin säilymisestä. Suosittelemme normaalisti vähintään 20 henkilöä ryhmää kohden.

Tiedottaminen

4. Tiedottakaa ajoissa ennen kyselyn aloittamista (esim. sähköposti, info-lehdet, intranet, ilmoitustaulut).

5. Suunnitelkaa kysely yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstön edustajien tulee kehottaa omaa henkilöstöryhmäänsä vastaamaan.

6. Informatiivinen ja innostava saatekirje tulee lähettää vastaajille vastauslinkin mukana. Käyttäkää meidän saatekirje-esimerkkiä pohjana.

7. Sopiva vastausaika on 1-2 viikkoa. Suositelkaa vastaajille, että kyselyyn tulee vastata heti ja muistakaa mainita, että vastaamiseen menee ainoastaan 2-3 minuuttia.

8. Lähettäkää muistutus ennen vastausajan sulkeutumista. Mainitkaa muistutuksessa, kuinka moni on jo vastannut.

9. Kertokaa (viimeistään saatekirjeessä) koska, missä ja milloin tulokset tuodaan henkilöstön tietoon.

10. Kertokaa, mitä kyselyn jälkeen tapahtuu ja että toimenpiteisiin ryhdytään tulosten perusteella.

Paperilomake

11. Anna vastaajille vaihtoehto vastata paperilomakkeella mikäli tämä menettely nostaisi vastausprosenttia.

Selainyhteensopivuus

12. Kaikki järjestelmän osat tukevat uusimpia versioita (uusin tai toiseksi uusin versio) Firefoxista, Chromesta, Internet Explorerista ja Safarista. Kyselyiden vastausmoduuli tukee myös vanhempia versioita esim. Internet Explorer versio 8 tai uudempi. Vastausmoduulin mobiiliversio tukee uusimpia versioita iPhone-, Windows Phone- ja Android-selaimista.

13. Varmistakaa, ettei yrityksen IT-palomuuri estä KivaQ W-kyselyyn vastaamista.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _