KivaQ M-enkätens pris består av en grundavgift och en avgift per respondent. Grundavgiften baseras på antalet frågor i enkäten. Avgiften per respondent räknas enligt antalet respondenter. Till alla priser adderas i Finland 24% moms.

Antal
respondenter
1-2 frågor3-7 frågor8-12 frågor13-20 frågor21-50 frågorPris/respondenter
< 5070 €150 €200 €250 €300 €2 €
51-250120 €200 €250 €300 €350 €1 €
251-1000245 €295 €345 €395 €445 €0,50 €
> 1000495 €545 €595 €645 €695 €0,20 €
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _