Prislista

KivaQ E enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

Antal
respondenter
9 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
<= 5060 €120 €190 €270 €6.00 €
51-250110 €170 €240 €320 €5.00 €
251-500460 €520 €590 €670 €3.60 €
501-10001010 €1070 €1140 €1220 €2.50 €
1001-20002010 €2070 €2140 €2220 €1.50 €
2001-100003010 €3070 €3140 €3220 €1.00 €
> 100008010 €8070 €8140 €8220 €0.50 €

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + avgift/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 170 + avgift/respondent 5.00 x 65
Sammanlagt: 495 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 590 + avgift/respondent 3.60 x 350
Sammanlagt: 1850€

Enkätens pris som konsulttjänst i Finland

Region<= 50
respondenter
51 – 100
respondenter
101 – 250
respondenter
251 – 500
respondenter
> 500
respondenter
Åbo, Tammerfors,Heinola,Kouvola

Med unika svarslänkar

2800 €

3100 €

3400 €

3800 €

4500 €

5000 €

5800 €

6400 €

Be om offert

Be om offert

Övriga Finland

Med unika svarslänkar

3100 €

3400 €

3700 €

4100 €

4800 €

5300 €

6100 €

6700 €

Be om offert

Be om offert

Till alla priser läggs i Finland 24% moms.

I totalpriset för enkäten som konsulttjänst ingår:

• planering av enkäten i samråd med kunden
• uppgörande av enkäten
• leverans av enkätkod till kundens kontaktperson
• analys av resultaten
• förslag till åtgärder på basen av enkätresultatet
• muntlig presentation av resultaten för kundorganisationens ledningsgrupp (2h) och personal (1h) under samma dag
• resor

Vill du beställa en KivaQ E enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _