Prislista

KivaQ W-enkätens pris består av en grundavgift och en avgift/respondent. Grundavgiften bestäms av antalet respondenter och antalet tilläggsfrågor. Avgiften/respondent bestäms enbart av antalet respondenter. Till alla priser läggs 24% moms.

Antal
respondenter
7 standard-
frågor
1-3 tilläggs-
frågor
4-9 tilläggs-
frågor
10-20 tilläggs-
frågor
Pris/
respondenter
< 2050 €100 €150 €200 €5 €
21-5050 €150 €250 €350 €5 €
51-100100 €225 €350 €475 €4 €
101-250100 €250 €400 €550 €4 €
251-500350 €525 €700 €875 €3 €
501-1000850 €1050 €1250 €1450 €2 €
1001-20001850 €2050 €2250 €2450 €1 €
2001-100002850 €3050 €3250 €3450 €0,50 €
> 100005850 €6050 €6250 €6450 €0,20 €

Enkätens totalpris räknas enligt formeln: grundavgift + avgift/respondent x antal respondenter.

Prisexempel 1.
Respondenterna är 65 och tilläggsfrågorna 3
Pris: Grundavgift 225 + avgift/respondent 4 x 65
Sammanlagt: 485 €

Prisexempel 2.
Respondenterna är 350 och tilläggsfrågorna 5
Pris: Grundavgift 700 + avgift/respondent 3 x 350
Sammanlagt: 1750€

 

Enkätens pris som konsulttjänst

RegionHögst 50
respondenter
50 – 250
respondenter
Mer än 250
respondenter
Huvudstads- regionen2 500 €3 600 €Be om offert
Äbo, Tammerfors,Heinola, Kouvola2 800 €4 100 €Be om offert
Övriga Finland3 100 €4 400 €Be om offert

I totalpriset för enkäten som konsulttjänst ingår:

• planering av enkäten i samråd med kunden
• uppgörande av enkäten
• leverans av enkätkod till kundens kontaktperson
• analys av resultaten
• muntlig presentation av resultaten för kundorganisationens ledningsgrupp och personal (två (2) tillfällen á 45 min under samma dag)
• resor

Vill du beställa en KivaQ W-enkät som en konsulttjänst? Tag kontakt via blanketten, så återkommer vi med det snaraste. Du kan även vara i direkt kontakt med oss, se kontaktuppgifter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _